# هلاکت

دعا

خدایااااااااااا ! "بعضی" ها را اگر قابل هلاکت نیستند                                    هدایت فرما ...     پانوشت ندارد . شما بنویسید ادامه مطلب
/ 19 نظر / 100 بازدید